PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 36 | nr 4 Wpływ zmiany otoczenia na funkcjonowanie układów przestrzennych = The Impact of Changing the Environment on the Functioning of Spatial Systems | 132--147
Tytuł artykułu

Sharing economy w okresie pandemii COVID-19 - analiza pola semantycznego

Warianty tytułu
Economy During the COVID-19 Pandemic Analysis of the Semantic Field
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowane kryzysy światowe stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowy model ekonomiczny, mechanizmy działania poszczególnych instytucji, a także styl życia całych społeczeństw. Kryzysy te nie tworzą nowych problemów i wyzwań, a wzmacniają już istniejące i rozwijające się trendy. Identyfikacja oraz analiza długotrwałych, ogólnospołecznych i gospodarczych zjawisk nazywanych megatrendami pozwala na zdefiniowanie najbardziej istotnych tendencji o charakterze globalnym i cywilizacyjnym. Wiedza o nich pozwala zaplanować przedsiębiorstwom odpowiednią strategię działania i projektować kierunki dalszego rozwoju. Celem artykułu było zidentyfikowanie przemian w zachowaniach ludzi młodych (pokolenia C, nazywanego również digital natives) w obszarze sharing economy w okresie pandemii COVID-19. W badaniach empirycznych zastosowano podejście jakościowe, wykorzystując zogniskowane wywiady grupowe (FGI) jako metodę badawczą. Zebrany materiał empiryczny wykorzystano następnie w procesie analizy pola semantycznego. Eksplikacja sieci zależności dla wyłonionych słów-kluczy umożliwiła zrekonstruowanie dwóch definicji, które precyzują sposób, w jaki interlokutorzy postrzegają zjawisko sharing economy. Pierwsza z nich, bardziej uniwersalna, dookreśliła istotę zjawiska. Z kolei druga definicja odnosiła się do węższego postrzegania badanego zjawiska społeczno-gospodarczego, a mianowicie do aktywności w obszarze sharing economy w okresie pandemii. (abstrakt oryginalny)
EN
The observed global crises call into question the existing economic model, the functioning of individual institutions, and the lifestyles of entire societies. These crises do not create new problems and challenges, but reinforce already existing and developing trends. The identification and analysis of long-term, society-wide and economic phenomena called megatrends allows us to define the most significant trends of a global and civilisational nature. Knowledge of them allows enterprises to plan an appropriate strategy of action and design directions for further development. The aim of this article was to identify changes in the behaviour of young people (generation C also known as "digital natives") in the area of the sharing economy during the COVID-19 pandemic. The empirical research used a qualitative approach, using focus group interviews (FGI) as the research method. The collected empirical material was then used in the process of semantic field analysis. The explication of the dependency networks for the emerged keywords made it possible to reconstruct two definitions that clarify how interlocutors perceive the sharing economy phenomenon. The first one, more universal, defined the essence of the phenomenon. However, the second definition referred to a narrower perception of the socio-economic phenomenon under study, namely sharing economy activity during the pandemic period. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bianchetti, C., But, M.C. (2016). Territory Matters. Production and Space in Europe. City, Territory and Architecture, Springer Open, 3, 26, 1-6.
 • Bojar, B. (2004). Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1, 3-11.
 • Borawska-Kalbarczyk, K. (2013). "Pokolenie C" w roli studentów - uczenie się w pułapce klikania?, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Człowiek - Media - Edukacja", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.ktime.up.krakowpl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf (dostęp: 20.11.2022)/.
 • Botsman, R. (2015). The sharing economy: dictionary of commonly used terms. Pozyskano z: http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/ (dostęp: 11.10.2022).
 • Böhme, K., Doucet, P., Komornicki, T., Zaucha, J., Światek, T. (2011). How to strengthen the territorial dimension of Europe 2020 and EU Cohesion Policy. Warszawa.
 • Bukowski, M., Śniegocki, A. (2017). Megatrendy od akceptacji do działań. Warszawa: Wiseuropa, 3.
 • Dudkiewicz, M. (2006). Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2, 1, 33-52.
 • Dukaczewska-Nałęcz, A. (1999). Zogniskowane wywiady grupowe - jakościowa technika badawcza. W: H. Domański, K. Lutyńska, A. Rostocki (red.). Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. Warszawa: IFiS PAN.
 • Fatyga B. (red.). (2015). Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • Hardey, M. (2011). Generation C: content, creation, connections and choice. International Journal of Market Research, 53, 6.
 • Jaros, B. (2016). Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, 5(365), 82-91.
 • Kłosiński, M. (1994a). Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie. Kultura i społeczeństwo, 2, 152.
 • Kłosiński, M. (1994b). Semantyczna analiza pojęć "bezrobocie" i "bezrobotny" ("bezrobotni") w wypowiedziach prasowych. Kultura i Społeczeństwo, 38, 3.
 • Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., Perdał, R. (2019). Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne. Przegląd Geograficzny, 91, 2, 39-59.
 • Manczak, I., Gruszka, I. (2021). Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce analiza pola semantycznego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 164-176.
 • Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN, 40-95.
 • Naisbitt, J., Aburdene, P. (1990). Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990s. New York: William & Morrow Company Inc.
 • Nicińska, M. (2000). Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe analiza porównawcza. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, 9, 39-50.
 • Omówienie Technology Radar v. 21 w kontekście ekosystemu JavaScript. (2019). Pozyskano z: https://clockworkjava.pl/2019/11/omowienie-technology-radar-v-21/ (dostęp: 12.11.2022).
 • Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 17.
 • Robin, R. (1980). Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik.
 • Sagan, A. (2004). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Sińczuch, M. (2014). Obraz weteranów w mediach na podstawie analizy wybranych publikacji internetowych. Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia. Biuletyn, 2, 54-60.
 • Stacewicz, J. (1996). Megatrendy a strategia i polityka rozwoju. Warszawa: Elipsa.
 • Szymańska, A.I. (2017). Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, 9, 417-425.
 • Szymańska, A.I. (2021a). Market Behaviour of Young Adults in The Area of Sharing Economy During The COVID-19 Pandemic - On the Example of Virtual Groups. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain.
 • Szymańska, A.I. (2021b). Modele biznesu w sharing economy w kontekście grup społecznościowych działających w cyberprzestrzeni. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 62-75
 • Szymańska, A.I. (2021c). Sharing Economy and The Quality of Young Adults' Life as Seen by Members of Internet Groups. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain.
 • Szymańska, A.I. (2021d). The Importance of the Sharing Economy in Improving the Quality of Life and Social Integration of Local Communities on the Example of Virtual Groups. Land, 10(7) 1-17.
 • Szymańska, A.I. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania rynkowe młodych dorosłych w obszarze sharing economy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 244-256.
 • Worek, B. (2001). Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych, ASK. Społeczeństwo, badania, metody, 10, 25-47.
 • Warmińska, K., Urbaniak, A. (2017). Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego. Zeszyty Naukowe, 3(963), 87-102.
 • Ziarko, J. (2017). Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4, 65-83.
 • Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.