PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 60--72
Tytuł artykułu

Kształtowanie się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego

Warianty tytułu
Shaping of unemployment rate in communes of Małopolskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w gminach woj. małopolskiego w końcu 2006 r. oraz jego zmiany w odniesieniu do 2002 r. W analizach uwzględniono strukturę demograficzną, migracje zagraniczne, typ gminy oraz sytuację kobiet na rynku pracy. Posłużono się metodami wielowymiarowej analizy statystycznej i przestrzennej oraz modelowania ekonometrycznego. Zwrócono uwagę na terytorialny charakter badanego zjawiska oraz jego względną stabilność w czasie. Odnotowano korzystne oddziaływanie miast, a szczególnie Krakowa, na zmniejszanie poziomu bezrobocia w sąsiadujących gminach. Poruszoną problematykę przedstawiono na tle całego kraju. Dla Polski i Małopolski oszacowano modele opisujące stopę bezrobocia rejestrowanego (1997/2007 — III kwartał 2007 r.), a także wskazano na kwartalną sezonowość zmian jej poziomu. (abstrakt oryginalny)
EN
The registered unemployment rate in communes of Małopolskie voivodship and its changes with the reference to ? ear 2002 was presented in the article. The demographical structure, external migration, types of communes and situation of the women on the labour market were included in the analyses. Multidimensional methods of statistical and area analysis as well as econometric modelling were used. Territorial character of examined phenomenon and its relative time stability was underlined. The favourable influence of cities and especially Krakow on the lowering the unemployment rate in neighbouring communes was noted. The raised issues were presented against a background of entire Poland. Models describing registered unemployment rate for Poland and Małopolska region (1997/2007 - III quarter of 2007) were estimated as well as seasonal character in quarter division of changes in registered unemployment rate was pointed out. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--72
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Czyż T. (1992), Struktura regionalna bezrobocia w Polsce, "Czasopismo Geograficzne" nr 63
 • The European Union labour force survey. Methods and definitions - 2001 (2003), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
 • Kostrzewska J., Pawełck B. (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Kotlorz D. (2004), Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji (Wybrane problemy), Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
 • Malarska A. (2000), Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Malarska A. (1998), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1994-/996, "Przegląd Statystyczny", nr 45, z. l
 • Matusik S. (2005), Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa malopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - F, (red.) A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Matusik S. (2006), Bezrobocie w gminach województwa małopolskiego w 2002 r., [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - VI, (red.) A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Matusik S. (2007), Zmiany poziomu stopy bezrobocia w latach 2002-2005 w gminach województwa małopolskiego, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Nr VIII, (red.) B. Borkowski, Wyd. SGGW, Warszawa
 • Michna W. (2002), Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów sily roboczej w różnych regionach, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
 • Nowakowska B. (1993), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce (wybrane problemy), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Seria B. Statystyka Społeczna i Ekonomiczna, Łódź
 • Nowosielska E. (1995), Bezrobocie -przegląd aktualnych tendencji, problemów i wyników badań (w krajach rozwiniętych), Zeszyty IGPiZ PAN, Warszawa
 • Osińska M. (red.) (2007), Ekonomelria współczesna, Wydawnictwo TNOiłC "Dom Organizatora", Toruń
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gminy województwa małopolskiego (2004), Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków
 • Śleszyński P. (2007), Zmiany liczby bezrobotnych w gminach, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000139355418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.