PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3-4 | 101--112
Tytuł artykułu

Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy : szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Labor Cost Rationalization through Increased Employment and Work-time Flexibility : Opportunities and Threats to Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości obniżenia kosztów pracy poprzez zastosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Obciążenie czynnika praca składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, choć kształtuje się w Polsce nieco poniżej średniej dla krajów OECD, w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych stanowi dla przedsiębiorców z sektora MŚP duże utrudnienie w prowadzeniu firmy. Analiza wykazała, że zastosowanie innych niż tradycyjna form zatrudnienia zwiększa wpływ pracodawcy na koszty pracy związane z pozyskaniem, utrzymaniem i wykorzystaniem personelu oraz może, przy należytej dbałości o morale zatrudnionych, być dobrym sposobem na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present possibilities for reducing labor costs using flexible forms of employment and work organization in small and medium enterprises in Poland. The tax burden levied on labor in Poland - social security contributions and income tax - though slightly below the average for OECD countries, is a major impediment facing businesses of the SME sector in the conduct of their business subject to current economic conditions. The analysis revealed that the use of unconventional forms of employment increases the impact an employer can have on labor costs with respect to attracting, maintaining, and using personnel, and may prove a good way to reduce the cost of business when due attention is paid to the morale of employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bednarski M. (2012a), Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, Polityka Społeczna, nr 9.
 • Bednarski M. (2012b), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Culepa M., Sikora B., Sadlik R. (2012), Sposoby na zmniejszenie kosztów zatrudnienia, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 24.
 • Drela K., Sokół A. (2011), Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać pracowników, Warszawa, CeDeWu.
 • GUS (2009), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa.
 • Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 • Jacukowicz Z. (2006), Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, Polityka Społeczna, nr 8.
 • Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 • Małkowska D., Jacewicz A. (2012), Kadry i płace 2012, Gdańsk, ODDK.
 • Moszyński M. (2004), Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, TNOiK.
 • Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 • OECD (2012), Taxing wages 2011, OECD Publishing, dostęp 14 lutego 2013, http://dx.doi.org/10.1787/tax_wages-2011-en
 • Rotkiewicz M. (2009), Optymalizacja kosztów pracy, Warszawa, C.H. Beck.
 • Stroińska E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Warszawa, Poltext.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.