PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 281--295
Tytuł artykułu

Poczucie satysfakcji z życia a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sense of Satisfaction with Life and Strategies of Coping with Stress in the Work of Psychiatric Ward Nurses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poczucie satysfakcji z życia jest pragnieniem każdego człowieka, jest też pochodną subiektywnej oceny wielu sfer codziennej egzystencji ludzkiej: pracy, płacy, relacji z rodziną, znajomymi i współpracownikami. Osiągnięcie przez istotę ludzką jednego atrybutu szczęścia automatycznie wyzwala pragnienie posiadania kolejnych, bardziej atrakcyjnych [Włodarczyk-Śpiewak 2006, ss. 513-526]. Poczucie satysfakcji z życia uzależnione jest od siły, wartości dodatniej emocji i sprawności umysłu. Emocje sygnalizują, czy otaczająca człowieka rzeczywistość ma dla niego wydźwięk negatywny czy pozytywny. Skłaniają go do podjęcia działań mających na celu przywrócenie stanu pożądanego, którym jest satysfakcja z życia. Mobilizują jednostkę do rozwoju, otwierania się na nowy potencjał możliwości i doświadczeń, dając w rezultacie poczucie szczęścia [Rożnowska 2009, ss. 11-19](fragment tekstu)
EN
Satisfaction with life of professional nurses is closely connected with the job satisfaction and ways of coping with difficult life situations. The aim of the study was overall assessment of a sense of overall satisfaction with life and learning strategies to cope with stress in the work of nurses employed in psychiatric wards. The study included 130 nurses working in psychiatric hospitals. The study was conducted using Satisfaction with Life Scale - SWLS tool as well as Inventory Measurement Strategy for Coping with Stress - Mini-COPE tool. Results and conclusions of research: In the analysed group of nurses, an average value of life satisfaction was 18.60±4,96 and depended on the financial situation of the participants(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bieńkuńska A., Lebrere A., Piasecki T. i in. (2013), Jakość ż ycia [w:] Jakość ż ycia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, Warszawa.
 • Dębska G., Pasek M., Wilczek-Rużyczka E. (2014), Obciążenia psychiczne i wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w różnych specjalnościach zawodowych, "Hygeia Public Health", nr 4 z. 1.
 • Dugiel G. i in. (2012), Przegląd teorii stresu, "Acta Scientifica Ostroviensis: Nauki medyczne", "Kultura Fizyczna i Zdrowie", nr 1.
 • Henszen-Niejodek I. (2005), Teoria stresu i psychologiczne radzenie sobie [w:] J. Sterlau (Red.), Psychologia. Tom III, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowane, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Kliszcz J., Nowicka-Sauer K., Trzeciak B. i in. (2004), Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek a ich satysfakcja z ż ycia i z pracy zawodowej, "Medycyna Pracy", nr 5 z. 6.
 • Mroczkowska D. (2013), Wpływ sumienności i sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych na jakość ż ycia, "Hygeia Public Health", nr 48 z. 2.
 • Rożnowska A. (2011), Subiektywne obszary jakości z ycia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji ż yciowej w kontekście zrównowazonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", nr 6, z. 1.
 • Rożnowska A. (2009), Podmiotowe obszary jakości ż ycia osób z różnych grup społecznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.
 • Siudem A. (2005), Radzenie sobie ze stresem a osiągnięcia szkolne uczniów, Annales Universitatis Mariae-Curie-Skłodowska, nr 17 z. 1.
 • Skrzypek E. (2001), Cz ynniki kształtujace jakość ż ycia [w:] J. Lewandowski, J. Celewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomia niepełnosprawnym, jakość ż ycia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Terelak J.F. (2006), Stres [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa.
 • Wilczek-Rużyczka E., Król M. (2003), Poziom stresu i style radzenia sobie z nim u pielęgniarek psychiatrycznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", SECTIO D, LVIII supp.l XIII (279).
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2006), Aspekty jakości ż ycia a poziom satysfakcji ż yciowej Polaków. Nierówności społeczne a wzrost gospodarcz y, "Problemy globalizacji", nr 9, z. 2.
 • Wysokiński M., Fidecki W., Kachaniuk H. i in. (2009), Satysfakcja z ż ycia polskich pielęgniarek, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 1, z. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.